هرچه کاغذ سفید تر و تمیزتر باشه لکه ها بهتر خودشون رو نشون میدن.
شاید در ظاهر لکه ها از کاغذ های سفید بیزار باشند ولی در باطن عاشق کاغذ های سفید هستند...و برای رسیدن به اون بیشتر میکوشند..