به طور کامل وبلاگ نُون و قلم حذف شده... شاید این بلا سر این وبلاگ و همه وبلاگ های دیگر من هم بیاد...