سلام خدا جون
خوبی؟خوشی؟چخبر؟ چه خبری میتونی داشته باشی؟ میخوای بگی که مخلوقاتت مثل من{شخص من} یک ادم عوضی شدند؟ میخوای بگی ادما یا از گناهاشون توبه نمیکنند یا اونایی هم که توبه میکنند مثل من عوضی بازی در میارن؟ توبه رو شب میکنند و روزش میشکنند؟ میخوای بگی ادما گرگ شدن و همه دارن همدیگرو میخورن... یا مثل من دارن خودشونو نابود میکنند؟
اره هستند کسانی که هر روز بر ادمیتشون اضافه میشه... هستند کسانی که تورو هم خوشحال میکنند... اما خیلی انگشت شمار هستند.. خیلی خیلی خیلی انگشت شمار هستند... میشه اصلا اونارو ندید گرفت نسبت به همه ی ادما...
شکرت خدا شکرت خدا...