فکرش دردناکه که اگه امروز میمردم به مرگ کفر میمردم.. یه آن یه عمر رو بر باد میده...
الهم الحفظ ایمننا والغفر ذنوبنا انک انت التواب