میگن اگه یک برگ درخت بی افته تو کل کهکشان تأثیر میزاره..
حالا دل دو نفر شکسته،انگار نه انگار اتفاقی افتاده..احتمالا میگن عیبی نداره حتما رفع بلا بود..مثل یک لیوان یا استکان که میشکنه..