میگن باران که میبارد تو در راهی...
آریالاجون دروغ میگن... بارون نمیتونه پاک کنه نجاست روی زمین رو چیزی که میتونه پاک کنه خودتی... خودت هستی که باید بیای و پاکمون کنی...


منبع : متن دیدگاه در وبلاگ مقرموعود