سلام رهبرم
سلام عزیز تر از جانم
میدونی آقا جون حتی دشمنات هم اعتراف دارن که نقطه ثقل ایران تویی
دشمنات هم میدونند که اگه تو نباشی ایران میشه مثل سوریه
ایران میشه پر از هرج و مرج های داخلی و خارجی
اما احمق هایی که اسم روشنفکر بودن رو خدشه دار کردند، بدون اینکه کوچیک ترین فهمی داشته باشن، میخوان که تو نباشی... لعنت بر هرچی آدم نفهم هست...
رهبرم از خدا خواستم که از عمر من کسر کنه و به عمر با ارزش تو اضفه کنه... آقا جون دوست دارم... خیلی خیلی خیلی خیلی دوست دارم منتهی هنوز لیاقت دیدار تورو از نزدیک نداشتم... یعنی میرسه روزی که من تورو از نزدیک ببینم و پشتت فقط دو رکعت نماز بخونم؟
امیدم به خداست تا این ارزوی من رو مستجاب کنه...
الهی آمین