وبلاگ خودم رو بروز کردم، بازدیدکننده ها کمتر شدن :دی