واسه یک وبلاگ نویس هیچ بد تر از این نیست که قلمش بخشکه... دارم دیوونه میشم...