« مردم را روزگارى رسد که در آن از قرآن جز نشانی نماند و از اسلام جز نام آن . در آن روزگار بناى مسجدهاى آنان از بنیان آبادان است و از رستگارى ویران . ساکنان و سازندگان آن مسجدها بدترین مردم زمینند ، فتنه از آنان خیزد و خطا به آنان درآویزد . . »
  • نهج البلاغه ، کلمات قصار ، 369