یکی از دکلمه هایی که توی فیلم مادرانه ازش خیلی خوشم اومد این بود:

... هنوز اونقدر لجن نشدم که بخوام به زنی که شوهر کرده فکر کنم ...

از این جملش واقعا خوشم اومد...