قبل در آوردن دندون یه بی حسی میزنن... جوری بیحس میشیم که موقع در آوردنش اصلا هیچ حس نمیکنیم که چه چیزی از ما کسر شده... اما وقتی در اومد تازه نبودنش رو حس میکنیم... هرچند که درد زیادی واسه ما قبلا داشت ولی نبودش کاملا حس میشه...
وضع ایران ما هم فکر کنم همینطوره... فکر کنم الان در حال بیحس شدن هستیم!!!