یادمه یکی بهم گفت هرکی تنهاست توی دنیا،یه دونه نامه خوشخط بنویسه برا آقا،کاغذ نامه رو بعدش توی رودخونه بریزه،بنویسه برا مولاش،خاطرت خیلی عزیزه