تا خدای خودمو خودم ندیدمش و احساسش نکردم تنها در همین وبلاگ خودمو محدود میکنم...
-_-_-_-_-_
لطفا دوستان این مطلب رو سطحی نبینند.. این حرف حتی نزدیک به کفر و شرک نیست و نخواهد بود...