جالبترین استنباطی که من در طول عمرم شنیدم این بود که:
گوشت خوک به این دلیل حرام اعلام شده که مشروبات الکلی حرام شدند!!!

چون از اونجایی که گوشت خوک دارای انگل هایی هست که برای بدن مضر هست و خوردن مشروبات الکلی باعث نابود شدن اون انگل ها هست ولی چون خود مشروب هم حرام هست به همین دلیل گوشت خوک هم حرام هست!!!
_______________________________________
یکی از آشناهامون داشت برام فلسفه حرام شدن گوشت خوک رو توضیح میداد :d